Az alábbiakban nézzünk néhány voodooval kapcsolatos kifejezést, illetve ezek magyarázatát.

Abobo:

A rada dalok végét jelző vagy vallási rajongást kifejező rituális felkiáltás

„A Hely”: (la-place)

A szertartásmester címe, machete-vel vagy karddal vezeti a körmenetet, tiszteleg a loáknak (lwa) és segédkezik a szertartásvezetőnek

Aouessan:

A hounsi kanzók által hordott selyemfüggő

Assein:

Kerek tányérkával koronázott fémpálca, melyet az oltár elé helyeznek gyertyatartó gyanánt

Asson:

A houngan és a mambó lopótökből készült csörgője. Háló borítja, amelynek csomóihoz porcelángyöngyök, vagy kígyócsigolyák vannak erősítve

Az Asson átvétele:

A végső beavatás, mielőtt valaki mambóvá, vagy hounganná válik

Bagui:

A szentély azon helyisége, ahol a loák oltára található

Baka:

Ártó szellem, a boszorkányok szolgálója

Boko, vagy bokor:

A fon bokono(pap) szóból képzett kifejezés, melyet általában a fekete mágiát gyakorló hounganra alkalmazzák, ám gyakran a voodoo papot is így nevezik. A boko egyúttal gyógyító is

Bondye:

Az egyetlen Isten

Caprelata:

Varászszer

Choual:

Egy loa által megszállott személy. A francia cheval(ló) szóból származik, annak kreol változata. A loákra azt mondják, hogy úgymond “meglovagolják” az embert a megszállottság alatt.

Clairin:

Fehér rum, a szertartások kelléke

Caye-mystére:

A szellemek vagy loák háza, a homfó(houmfor), szentély szinonimája

Divino:

Jós

Djévo:

Beavatási helyiség

„Egyezség” (engagement):

Olyan egyezség, mely valakit egy ártó szellemhez köt

„Elrendezni” (ranger):

Egy tárgy elvarázsolására használt ige

Fejedény (pot-de téte):

A beavatott haját, szőrszálait és körmeit tartalmazó edény

Gombo:

Észak-Haitin a loák, vagy „szentek” tiszteletére rendezett szertartások

Granmet (Great Master):

Bondye

Gyökérloa (loa-racine):

Őrszellem, melyet egy család tagjai örökölnek

Houngan:

Voodoo pap

Hounsi:

Olyan férfi vagy nő, aki a beavatási rítusokat elvégezte, és aki ezután a houngan, vagy a mambo mellett segédkezik

Houmfo:

Szentély

Hounsi-kanzó:

A beavatási rítusokon átesett hounsi

„Hősi név” (nom-vaillant):

Rituális név, melyet egy houngan vagy mambo kap a beavatása végén

Keresztutak:

Központi jelkép a voodooban. Az a hely, ahol az evilág találkozik a szellemek világával

„Kis jó angyal”:

A két lélek egyike, amely minden emberben lakozik

„Középső oszlop”(poteau-mitan):

A tornác közepén álló oszlop, melyet a szellemek útjának tekintenek. Különösen szent tárgynak minősül

Loa (lwa):

Szellem

Les Invisibles (A láthatatlanok):

Minden szellem: zanj

„Angyalok”: djab

„Ördögök”: baka

Marassa:

Isteni ikrek

Mazanga:

Vérfarkas, amely a temetőben kiássa a holtakat

„Meglovagolni”:

A megszállottságot kifejező ige, amelyet egy loára használnak, amikor az a hívére leszáll

„Nagy jó angyal”(Gros-bon-ange):

A két lélek egyike melyben minden emberben lakozik

Mambo:

Voodoo papnő

Pé:

Szentélyben épített téglaoltár, amelyen a szent korsókat, a szellemek köveit és jelképeit, valamint a houngan, és mambo szertartási kellékeit helyezik el. Az oltáron helyet kapnak a loáknak felajánlott adományok is.

„Szent pihenő” (reposoir):

Fa, vagy bármely más hely, amelyről úgy tartják, hogy egy loa lakhelye

„Szolgálat” (service):

A loák tiszteletére rendezett szertartás, általánosságban a loák tisztelete.

Vevé:

Egy loa attribútumait (tulajdonságait, képességeit) kifejező szimbolikus rajz, melyet kukoricaliszttel, hamuval, kávézaccal, vagy téglaporral készítenek a földre

Vlanbindingue:

Titkos boszorkánytársaság tagja

Wanga:

Egy tárgy, vagy tárgyak kombinációja, melyeknek varázsereje van, és rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy akár másoknak „ártsanak”.

Zászlók:

Lobogók, melyek a loákat szimbolizálják, és segítenek a megidézésükben

Zobop:

Titkos boszorkánytársaság tagja (fekete mágiát végzők)

Zombi:

Olyan személy, akinek egy boszorkány elrabolta a lelkét, és szolgálatába kényszerítette

Készült: Alfrd Metraux: A haiti vodu (Kalligramm kaidó), és Bob Corbett munkája alapján.