Adatvédelem

A bosziplaza.hu Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata

Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó (1139 Budapest, Röppentyű u. 7.), mint a bosziplaza.hu tulajdonosa számára nagyon fontos az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink adatbiztonsága. Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó, mint a bosziplaza.com tulajdonosa és üzemeltetője, egyben, mint adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire. 1 Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Szabályzat bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit. Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez használja azokat. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó nem adja át az oldal látogatóinak, regisztrált felhasználóinak illetve partnereink személyes adatait harmadik fél számára.
A bosziplaza.hu adatkezelését kizárólag Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett hozzájárulása alapján. Amennyiben a megkereső hatóság részére Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó köteles személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt (Be. 71. §).

Az alábbiakban ismertetjük az oldal látogatóiról kapott és gyűjtött személyes információk körét.

Megrendelők adatai
Mint a legtöbb weboldal a bosziplaza.com is szolgáltatást kínál. A szolgáltatás megrendelésekor név, telefonszám, email cím megadása kötelező, illetve a számla kiállításához esetleges cégnév és cím megadása szükséges. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, és csakis rendeltetésszerűen használjuk. Harmadik félnek nem adjuk ki.

“Cookie”-k és “Web Beacon”-ok (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)
A bosziplaza.hu-n a Google analytics elemzéseihez “cookie”-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a weboldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. Ezeket személy szerint mi csak összesítésben látjuk, ezért ha további pontosításokat szeretne megtudni, akkor keresse fel például a google alábbi oldalát: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Ha szeretné letiltani a “cookie”-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a “cookie” -k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a bosziplaza.com oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.

A bosziplaza.hu felhasználói adatbázis
A regisztrációs adatbázisbanHadházi Zsuzsanna magánvállalkozó a felhasználó által e-mail címet, jelszavát, általa megadott (becenevét), lakcímét, telefonszámát és a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét. Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó a felhasználó egyedi azonosítójaként az e-mail címét tekinti.
A felhasználó saját facebook regisztrációjának felhasználása esetén a külön facebook adatkezelési nyilatkozata alapján osztja meg személyes adatait Hadházi Zsuzsannával. A facebook felhasználási, adatvédelmi elveiről részletes tájékoztatást a facebook szabályzatai (http://www.facebook.com/policy.php és http://www.facebook.com/terms.php) biztosítanak.
A felhasználó által így megadott és Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó által kezelt adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.
A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: nem, születési idő.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.
A megadott adatok többségének módosítását el lehet végezni a bosziplaza.hu oldalon.
Az adatok esetleges törlését az adatkezelőtől lehet kérni. A törlést az adatkezelő munkanapokon 24 órán belül teljesíti.
A felhasználó IP címét az adatkezelő az átkattintások ellenőrzésére érdekében kezeli. A felhasználó IP címét az átkattintástól számított 5 évig kezeli.

Hírlevél szolgáltatás
Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó időközönként hírlevélben értesíti újdonságairól/az oldalon elérhető termékekről azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást az adatkezelő biztosítja. Fentieken felül Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

“Cookie”-k és “Web Beacon”-ok (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok) A hogyanszerezzemvissza.hu-n a Google analytics elemzéseihez “cookie”-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a weboldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. Ezeket személy szerint mi csak összesítésben látjuk, ezért ha további pontosításokat szeretne megtudni, akkor keresse fel például a google alábbi oldalát:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Ha szeretné letiltani a “cookie”-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a “cookie” -k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a hogyanszerezzemvissza.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára. Oldalaink minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követjük oldalaink felhasználási szokásait, mely szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak, és nem nyújtanak semmilyen információt a látogatóink kilétét illetően.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Hadházi Zsuzsanna
Cím: 1139 Budapest, Röppentyű u. 7.
E-mail: admin@vaarazslatfaktor.hu
Adószám: 67418631-1-41
Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-95501/2016, NAIH-95502/2016 ÉS NAIH-95506/2016

Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Hadházi Zsuzsanna költségtérítést állapít meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Hadházi Zsuzsanna magánvállalkozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést érintő panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com