Jóllehet a boszorkányok nem használtak rokkát és nem fontak varázslás céljából, a régészek számos orsót és rokkát találtak régi boszorkánysírokban. A korábban a Varázsfonál leírásakor említetteken kívül a fonalat arra is használták, hogy segítségével elapasszák egy tehén, kecske vagy juh tejét. A boszorkány fonalat feszített ki keresztbe azon a csapáson, amelyen a szomszéd háziállata rendszerint elhaladt. Amikor az állat elszakította a fonalat, a boszorkány felszedte, és tűznél megmelegítve bedörzsölte saját háziállatának hátába. ez kettős hatással járt: egyrészt növelte a boszorkány állatának tejhozamát, másrészt apasztotta a szomszéd állatáét.

Diana Canwell-Jonathan Sutharland: Boszorkányok