Az ember szereti magát ésszerű lénynek tekinteni. Pedig általában kevéssé ésszerűen cselekszünk, csak (főleg utólag) ésszerűsítjük a dolgokat, Albert Camus szerint az ember olyan teremtmény, aki egész életét azzal tölti, hogy megmagyarázza, hogy miért nem abszurditás az élete…

Hogyan magyarázhatjuk meg, hogy nem az? Az alábbi példa mutatja, miként igazoljuk saját cselekedeteinket önmagunk s a világ előtt.

repulo_cseszealjak

Marian Keech vonzó, középkorú asszony, Amerika kellős közepén élt egy nagyvárosban, és az ötvenes évek elején kijelentette, hogy üzenetet kapott egy távoli bolygóról. Egy szeptemberi estén azt a hírt kapta a Clarion nevű égitestről, hogy a Földet hatalmas árvíz fogja elpusztítani, méghozzá december 21-én. Szerencsére a Clarionról egy szakasz, repülő csészealjat küldenek majd Mrs. Keech és családjának megmentésére. Kicsiny de hűséges sereg verbuválódott az asszony körül, akik minden szavát elhitték, és komoly áldozatokat hoztak, pénzüket, ingó és ingatlan vagyonukat elajándékozták (hisz emezekre úgyse lesz szükségük a Clarion bolygón…), munkahelyükön felmondtak, s megszakították a kapcsolatot barátaikkal, néhányan még az eljegyzésüket is fölbontották… Odasereglett Mrs. Keech köré egy csapat szociálpszichológus is, hívőnek tettetvén magukat, mert szerették volna közvetlen közelről megfigyelni, mit tesznek majd az igazi hívők december 21. után (föltéve, hogy nem lesz árvíz). A kutatók úgy találták, hogy ezek az emberek jóindulatú és zárt csoportot alkottak, és az újonnan jötteket barátságosan fogadták ugyan, ám éreztették velük, hogy nekik – régieknek – édes mindegy, hogy más emberek csatlakoznak-e vagy sem. Szilárdan hittek a jóslatban, de nem csaptak csinnadrattát, elküldték a riportereket, nem adtak interjúkat és nem számoltak be ügyükről a kívülállóknak.

December 20-án Mrs. Keech azt az üzenetet kapta a Clarionról, hogy a csoport pakoljon össze és legyen készenlétben pontosan éjfélkor, de távolítsanak el minden fémtárgyat a ruházatukból. Engedelmeskedtek, a cipzárakat és kapcsokat kifejtették… Amikor elmúlt az éjfél, az emberek egyre reménytelenebbül várták a csészealjakat… Hajnali négykor még mindig ott ültek némán és elképedve… 4:45-kor azonban Mrs. Keech földerült arccal jelentette, hogy üzenetet kapott a Clarionról, nincsen semmi baj, már nem kell elmenekülni, minthogy a Földnek megkegyelmeztek és nem lesz árvíz, hála e kis csoport állhatatosságának, tudniillik türelmes üldögélésük olyan sok fényt gerjesztett, hogy megváltoztatták az ítéletet. A csoport megkönnyebbült és örvendezett…

Amit ezután tettek, föllelkesítette a szociálpszichológusokat, huszonnégy óra leforgása alatt ezek a csöndes, visszahúzódó emberek felhívtak minden szóba jöhető tévé és rádióállomást, hetilapot, hogy megmagyarázzák, miért nem valósult meg a jóslat. Hosszú beszédeket mondtak különböző utcasarkokon, röplapokat osztogatva, és egyáltalán, mindent elkövettek, hogy további hívőket toborozzanak. Szemmel láthatólag immár fontosnak találták, hogy üzenetük a lehető legszélesebb nyilvánosságot kapja. A csoport tagjai bizonyára átmentek az elkeseredés fázisán, a kezdeti örömujjongás után, elvégre sok mindent föladtak és elvesztettek. A világ nem pusztult el, ám az ő állásuk, vagyonuk (vőlegényük) odalett… Hogyan vehetnék biztosra, hogy helyesen cselekedtek, mindezek dacára? Hogyan győzhetnék meg önmagukat, hogy a viselkedésük nem volt teljesen abszurd? Természetesen úgy, hogy erről meggyőznek mindenki mást…

A jóslat bekövetkezésének elmaradása után, már szükséges volt a többiek meggyőzése, így beszélhették rá önmagukat is, hogy az általuk hozott áldozatok nem voltak hiábavalóak. Ha sikerül megértetni a többiekkel, hogy az ő viselkedésük mentette meg a világot, eloszlathatják saját kétségeiket is. Ez iparkodás folyamán hívőkből fanatikusokká váltak…