Általánosan elterjedt vélemény, hogy az apró kis egerek kapcsolatban vannak az égzengéssel és a zivatarokkal. Egyes mítoszokban az egér az ég és a föld nászából lett.

Egyiptomban, Palesztinában és Görögországban úgy vélik, hogy az egér a földből születik. A trójaiak szerint az egerek a föld fiai. Többek szerint az egerek az égből hullnak a földre, vagy a zivatarból lesznek.

A római természettudós, id. Plinius (23-79) az egeret a valláshoz közelálló állatnak hitte. A mediterrán országokban él az egérjóslás, az egér-előjel használatának a szokása. Vannak, akik az egércincogásból képesek a jövendőt megjósolni. A thaiaknál, aki egércincogást hall a lakásban, nem betegszik meg, pénzre, sőt vagyonra tesz szert, ráadásul családtagjai is védetté válnak.

Sok helyütt tekintik az egeret a halál, éhínség, a betegség, a pusztulás, háború, a dögvész és a nyomor előjelének. Egy ukrán hiedelem szerint, ha kalászt rág az egér, drága lesz a kenyér. Egyiptomban bizonyos napokon félnek az egerek látványától, kivétel a fehér egér, amelynek megpillantása jó ómen. Görögországban az a hiedelem járja, hogy azt a házat, ahol házasságot kötnek, feldúlják az egerek. Apollón, az Olümposzon lakozó isten − számos egyéb állat mellett − az egérrel is azonosul, ettől függetlenül tőlük mentette meg az embereket. Egykoron a görögök egeres pénzt vertek, majd később az érméket amulettként használták a gonosz ellen.

Az egerek kapcsolatban vannak a heggyel és a múzsákkal. Ugyanis a mítoszok szerint a múzsák és az egerek születési és lakóhelye egyaránt a hegy, szervezeti formájuk a körtánc, s az üldözőik elől menekülve nyílvesszővé válnak.

Az egereket összefüggésbe hozták a betegséggel, egészséggel. Egykoron a filiszteusok arany egérszobrocskákat áldoztak, hogy megmentsék a népet a pestistől.

A néphit szerint képesek emlékeztetni és felejttetni. Például, aki egérrágta ételt fogyaszt, elfelejti a múltját. Az egerek gyakorta a halált testesítik meg; néha nőkké, emberekké vagy boszorkányokká változnak. Noé bárkájában a lyukat rágó egér, egyenesen maga az ördög. A menyasszonyi szerepet játszó egeret az ördög jegyesének tekintik.

Egy Rügen szigeti mese szerint egy anya elátkozta hét leányát, amikor azok megszegték a nagypénteki tilalmat. A lányok egérré változtak és a vízbe ugrottak. Az anya bánatában kővé vált, és azóta körülötte táncolnak és énekelnek egérré lett lányai.

Aki az egereket és a patkányokat zajjal, lármával, dobolással, fütyüléssel riasztja el, ugyanazt teszi, mintha a boszorkányokat kergette volna el, harangszóval, petárdázással, lövöldözéssel, vagy vaslapok veregetésével.

Seben Roland gyűjtése