Abrakadabra: – Mágikus kántálás vagy ráolvasás. Severus császár orvosa, Quintus Severus Sammonicus az i.sz.208-ban indított Britannia elleni hadjárat során használta e formulát lázas megbetegedések és asztma gyógyítására.
Egy darab papírra háromszög alakban írták fel a szót, azután a papírost a beteg kilenc napon át hordta magával, majd egy folyóba dobta. Azt tartották, ahogy a szó eltűnik a papírosról, úgy hagyja el a betegség a testet. Maga a szó talán a gnosztikus Abraxas istenség nevéből származik

(Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona)

Egyebek:

Az ABRAKADABRA a kései ókorból származó híres varázsszó, ma ugyanúgy „csalást” fejez ki a köznyelvben, mint a hókuszpókusz. Bizonyára az abraxas vagy abrasax szónak egy másik alakja, ebben a formájában nagy volt a tekintélye a Baszilidész (i.sz.II.század) által alapított gnosztikus szektában. Ez a szó állítólag segítségül hívta a jószellemeket, mint amulett elhárította a balszerencsét (és a lázat is); használatához Serenus Samonicus, a gnosztikus orvos (220 körül) pontos utasítással szolgál:

Serenus Samonicus: Az Abrakadabra használata

„Inscribes chartae quod dicitur ABRAKADABRA

Saepius, et supter repetes, se detrahe summam

Et magis atque magis desint elementa figuris

Singula quae semper rapies, et caetera figes

Dones in angustum redigatur littera conum”

Az ABRAKADABRA szó egymás alá írva úgy, hogy a végéről mindig elhagyunk egy betűt.

Azonkívül többnyire tizenegyszer úgy írták le egymás alá a szót, hogy egy betűt, (az elsőt vagy az utolsót) elhagytak belőle („fogyóséma”) amíg el nem jutottak az utolsó a-hoz. A gnosztikus szómágiának ezt a tanúbizonyságát a népi orvoslás gyakorlatilag egészen az újkorig alkalmazta, éspedig azért írták fel (a Zelder lexikon 1732/1 kötete szerint) egy cédulára, „hogy elűzze a betegségeket”.

A tudósok közül Scaliger, Athanasius Kircher és A.X.Harduin próbálta megfejteni az értelmét, de sikertelenül. Van olyan háromszögséma, amelyben a szó 1024-szer olvasható (H.Allan szerint, Bécs). Az újabb héber lexikonok arra utalnak,

  • hogy például az ABR szótag az Aw (Ab) = apa, Ben = fiú és Ruach = szellem szavak kezdőbetűiből tevődik össze (ami összecseng a szentháromság ideájával),
  • hogy a gemiatrikus transzponálás szerint az „abra kad bara” jelentése: láz,
  • hogy az „abra kadabra” megfejthető úgy is, mint „csökkenj betegség” (tehát a szó elfogyása értelmében; C.Novak közlése, Tel Aviv).

Sprenger orvostörténész az Ersh-Gruber Enciklopédia 1. kötetének 153. oldalán azt fejtegeti, hogy a görög amulettek ABRACADABRA feliratavilágosan jelzi a szó tulajdonképpeni „abraszadabra” kiejtését, tehát a C megfelel a görög sz-nek.

Hasonló, „fogyóséma” szerint leírt varázsszó a talmudi „schawriri” (törékeny) és a Marcellus Empiricus receptkönyvében (4-5.sz.) említett „Icucuma cucuma…” stb.

Hans Biedermann: A mágikus művészetek zseblexikona)