A természet mindig is nagy fontossággal bírt a természet közeli népek számára. Az ember ősidők óta használja a természet csodás adományait, a növényeket, mint gyógyító, mint pedig ártó szándékkal. Jelen írásommal szeretném nektek bemutatni, az afro-kubai hitvilág „zöld embereit”.

zoldember

Az erdők és a fák tiszteletével találkozhatunk szerte Afrikában. A természetfeletti képességgel felruházott növények szelleme jelentős helyet foglalt el az afrikai kultúrákban. Az öreg és hatalmas fákat a szellemek lakhelyének tartották, és gyakran hagytak áldozati ajándékokat a tövükben, vagy felakasztva a koronájukban. A hiedelmek, miszerint a növények mágikus erővel rendelkeznek, egyszerű közvetlen megfigyelésen alapult. Ahogy a héber próféták a sivatagba vonultak el, hogy kapcsolatba lépjenek az istenséggel, az afrikai papok látomáskeresésre a bozótosba vonultak vissza. A fák és az erdő tiszteletét a rabszolgák magukkal, hozták az újvilágba is, így velük az ősi istenségek is megérkeztek új hazájukba, ahol a megszülető új vallásokban folytatták tiszteletüket. Ezek közül kiemelkedők a haiti voodoo, és a kubai santéría.

GRAND BWA

zoldember2

A haiti voodoo zöld embere Grand Bwa (Grand Bois), kinek lakóhelye, az embertől távoli megműveletlen vadon, a hegyek és az erdő. Grand Bwa az erdő – beleértve az erdőben élő növényeket, és állatokat – uralkodó loája (szelleme, istensége). Minden houngan-nak (pap) és mambó-nak (papnő) az asson* átvétele után, kötelező jelleggel meg kell látogatnia birodalmát. (*az asson egy rituális csörgő, amit a papok használnak, az asson átvétele: amikor egy beavatott megkapja ezt a rituális csörgőt, azaz önálló pappá válik.) Grand Bwa a Petro loák nemzetségéhez tartozik, ez azt jelenti, hogy egyaránt segíthet, és árthat is. Nemcsak azt tudja, melyek a gyógyító növények, hanem azt is, hogy mely növényekből lehet halálos mérget készíteni. Évtizedekkel az 1791-es forradalom előtt, a Makandal Grand Bwa füveivel, több száz fehér ültetvényes halálát okozta. Napjainkban, a bal kéz ösvényét követő Bizango, és Sanpwel társaságok tagjai gyakran kérik a segítségét olyan növények megtalálásához, mint a Kokomb Zombi (a Daturafélék családjába tartozó növény), mellyel áldozataikat, lélektelen, zombivá változtathatják. Természetesen a többség a jó cél érdekében fordul hozzá. A haiti népi orvoslás kellékeiként a gyógynövényeknek nagyon fontos szerep jut, pláne azokon a vidékeken ahol, nincs megfelelő orvosi ellátás. Ezeken a helyeken az emberek, gyakran veszik igénybe egy dokté-fey (növénydoktor), vagy egy ganga (gyógyító) szolgálatait.
Bár Grand Bwa otthona Haiti, őt tekintik minden erdő, és növény urának.

OSAIN

zoldember3

A kubai santería-ban az afrikai joruba orisha (istenség) Osain a füvek, növények egyetlen birtokosa, titkuk ismerője. Osain, Afrikában a természet megszemélyesítője, a növények ura, és a bennük lévő mágikus hatalom birtokosa volt. Fontos szerepet töltött be az Orishák panteonjában. A hiedelmek szerint minden orisha-nak megvolt a saját növénye, amely az ashe-juk (erejük és hatalmuk) része. Egyetlen szertartást sem végeznek a füvek, növények, azaz Osain nélkül. Osain a santéría-ban is megőrizte ezt a szerepét, mivel a szent növények levéből készült, omieró-val szentelik fel a rituális tárgyakat. Osain a hegyekben lakik. Papjai, az Olosain-ok, híres orvosságos és gyógyító emberek is. A régi időkben, csak ők gyűjthették az avatási szertartás során használt növényeket, egy titkos rítus keretében. Ezt a rituálét egyedül az Olosain ismerte. A mitológia úgy örökíti meg alakját, hogy nincs se apja, se anyja, a földből lett, akár a növények.

(PhaetonChairon)