Lidérces történet fűződik a jamaicai Montego Bay-ben álló Rose Hall birtokhoz, amely az 1790-es években egy John Palmer nevű, gazdag cukornád-ültetvényesé volt.

Rose-Hall felújítás előtt

Rose-Hall felújítás előtt

Idős korában vette feleségül a szép, fiatal Annie-t, aki akkor már állítólag három férjét eltemette. Azt is rebesgették róla, hogy gyanús kapcsolatot tart fenn a helyi varázslóval. A túlfűtött természetű, szeszélyes, szadista hajlamú Annie pokollá változtatta a virágzó ültetvényt, halálra gyötörte a rabszolgákat. A szerencsétlen emberek végül nem bírták tovább, fellázadtak, és megölték az asszonyt. Temetés helyett, testét egy fa alatt hagyták elporladni, hogy lelke ne találjon megnyugvást. John Palmer halála után a birtok elnéptelenedett. Akik elég bátrak voltak közelebb merészkedni a házhoz, azt mesélték, hogy sikoltozás, jajveszékelés hallatszik belőle. Miután a gondnokot halva találták a pincében, mindenki azt hitte, hogy Annie Palmer szelleme vetette le a mélybe vezető hosszú lépcsősoron. A helyiek közel 200 évig kerülték a birtokot, amely 1980-ban megújult, hogy lehetőséget biztosítson a turistáknak egy kis borzongásra.