Az alábbi mondatokat iskolai dolgozatokból ollózta egy számomra ismeretlen valaki, akinek igen hálás vagyok az ötletért, hiszen kevés ilyen kedvesen mulattató írással találkozhatunk. Kívánom Neked is kedves olvasóm, hogy kacagj oly jókat, mint én, amikor az alábbiakat olvastam. Talán felderíti a napodat.

Jó szórakozást!

– Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.

– A katonák életüket és halálukat kockáztatták.

– A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.

– A víz oxigénből és folyadékból áll.

– A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találhatunk.

– A mocsári vész 1526-ban volt.

– A Szent Jobb István király bal keze.

– Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.

– Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel fejünk belül sötét.

– A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.

– A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt, úgy elöl, mint hátul.

– A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.

– Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.

– Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai.

– A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.

– Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.

– A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.

– Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.

– A kenguru kicsinye fészeklakó.

– A ménes egy nagy lócsomó.

– Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.

– Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az úrnak ajánlotta.

– Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

– Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

– Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz meg nem tette be a lábát.

– Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.

– A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek.

– Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.

– És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.

– Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.

– Egyiptom őslakói a múmiák.

– A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.

– A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.

– A Bibliát Guttenberg találta fel.

– Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.

– A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.

– A baktériumokról: – Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható.

– A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

– A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.

– Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.

– Villon fő műve az Ótestamentum.

– A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda…

– II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

– A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.

– Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elöl maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.

– Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

– Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.

– A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.

– A kőolajat kövekből sajtolták.

– Eötvös József többek között Budán született.

– Csapadékfajta: lisztharmat.

– A cápa jellemzése: – Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.

– Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? – Energiát.